Monet meistä säilövät elämäänsä muistoesineiden kautta, kuten valkokuva-albumit, leikekirjat, kotifilmit, blogit, osalla elämä on siirtynyt jo kokonaan nettiin. Elämään kuuluu monia asioita ja syntymän ja kuoleman väliin mahtuu laaja kirjo tapahtumia. Mikä määrittää elämäsi? Mille annata arvoa elämässä? Miten arvomaailmasi on muuttunut vai onko se muuttunut? Mikä on sinulle tärkeää tai mikä vähemmän tärkeää? Katsotko koskaan elettyä elämää taaksepäin ja mietit niitä arvokkaita hetkiä, joita sinun elämässäsi on ollut vai elätkö "sitten-kun" -elämää tulevaisuudessa, miettimättä menneitä tai tätä hetkeä?

Jokainen täällä menee eteenpäin tyylillään ja tekee asioita itselleen ominaiseen tapaan. Jokaisen elämä on merkittävä ja arvokas hänelle itselleen. Harva ymmärtää elämän todellisen arvon. Mikä merkitys sinun elämälläsi on muille, entä maailmankaikkeudelle? Pystytkö elämään elämäsi niin että sillä on arvoa myös muille kuin itsellesi? Pystytkö elämään niin että myös muut kokevat sekä oman että sinun elämäsi arvokkaana? Pystytkö elämään yhteydessä maailmankaikkeuteen ja ymmärrät elämän syvemmän tarkoituksen?

Miten tahansa jo eletyn elämäsi arvoa mittaat...Sinä olet arvokas, minä olen arvokas, me kaikki olemme arvokkaita ja meillä on merkitystä. Jokainen päättää itse millaisen jäljen jälkeensä jättää. Maailmankaikkeudelle kaikella on merkitystä ja arvo. Joillekin se selviää jo elinaikana ja joillekin vasta kun kuolema kolkuttelee oven takana ja joillekin se ei selviä koskaan.