Neidonhiuspuu-uutetta on tukittu sekä lievän että vaikea-asteisen Alzheimerintaudin hoidossa. Tutkimukseen otti osaa 309 ihmistä, jotka oli jaettu satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toinen sai neidonhiuspuu-uutetta ja toinen plasebovalmistetta. Tutkimus kesti vuoden ajan.

Kun vuosi oli täynnä koehenkilöiden kognitiivistä ja sosiaalista toimintakykyä tutkittiin. Huomattiin että neidonhiuspuu-uutetta saaneiden ryhmä selvisi paremmin testeistä ja heidän tilansa oli jopa kohentunut (ei parantunut).

Voitaisiinko sanoa että neidonhiuspuu-uute auttaisi dementian oireiden hoidossa ja niiden etenemisen hidastamisessa?

Tutkimus on julkaistu lääkärilehdessä sekä monissa englanninkielisissä julkaisuissa.

Mikään ei estä kokeilemasta neidonhiuspuu-uutetta ja katsomasta toimiiko omalla kohdalla tai vanhempien tai isovanhempien kohdalla... saa luontaistuotekaupoista ja apteekista. Käsitin tutkimuksesta että uutetta pitäisi käyttää riittävän kauan että teho alkaa ilmetä.